Ik ben niet tegen.

Ik ben niet voor. Ik heb het

spel alleen maar door.